Geschiedenis

200 – 900

Standbeeld van een hoogwaardigheidsbekleder, Veracruz cultuur, 200-500 n.Chr.Cacao was één van de bouwstenen van de Maya landbouw en godsdienst. Cacao werd als een kostbaar geschenk geofferd aan overleden hoogwaardigheidsbekleders tijdens hun begrafenisceremonies. Wetenschappers hebben in hun tombes terracotta recipiënten ontdekt met deksel en handvat, gevuld met een donkerbruin poeder: de overblijfselen van een chocoladedrank geofferd aan de overledenen.

Andere aangetroffen vazen tonen gebeeldhouwde voorwerpen die verwijzen naar cacaobonen, terwijl andere recipiënten lijken op de cacaovrucht zelf.

Maya cultuur

Het planten van de cacaozaden en het oogsten van de cacaovruchten waren gekoppeld aan zeer belangrijke en godsdienstige rituelen in de Maya maatschappij. Zij offerden fruit, veren en dieren aan de vruchtbaarheidsgod (Hobnil), de regengod (Chac) en de cacaogod (Ek Chuah) om hen te behagen en een goede oogst te verkrijgen.

Grote pot met een afbeelding van de cacaogod “Ek Chuah”, Mayacultuur, Guatemala / Mexico, 300-600 n.Chr.Een van de oude mythische Maya “bijbels”, Popl Vuh, vertelt de scheppingsverhalen, de saga’s en de overwinningen van de Maya’s en verwijst vaak naar cacao. Het boek vertelt het verhaal van de goddelijke tweelingen die de wereld hebben bevrijd van de terreur van demonen. Illustraties van deze legendes en van de verhalen over de tweelingbroers zijn teruggevonden: zij tonen de tweeling die vazen met cacao aan de god D offeren.

Boek van de Maya's van Chilam Balam dat naar de cacaoboom verwijst

Beker met afbeelding van Chac, de regengod, 500 n.Chr.Ook het heilige Maya boek Chilam Balam verwijst naar de cacaoboom: deze symboliseert de heilige boom die geplant was in de dagen van de “Donkere Tijd”, om de vier windrichtingen aan te geven vóór de komst van het Licht.

Cacao speelde een essentiële rol in de Maya gemeenschap als betaalmiddel. De naam cacao verwijst ook naar zijn waarde. Het werkwoord cacau betekende oorspronkelijk “overbrengen van diegene die wandelen, werken of telen”. Dit overbrengen kan worden geïnterpreteerd als: ruilen, betalen of zelfs het maken. Dit verwijst naar de rol van cacao als ruilmiddel en geld.

Het werd ook gebruik in de Maya en later de Azteekse cultuur in verschillende samengestelde woorden zoals nocacau (mijn geld) of mocacau (uw geld). De Spanjaarden onthielden het woord cacau aangezien het duidelijk was dat dit gekoppeld was aan het voorwerp dat werd uitgewisseld: de cacaoboon. Daarom waren de Spanjaarden ervan overtuigd dat de naam cacau gekoppeld was aan de plantensoort cacao.

900 - 1500 »